Πίνακας θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία 2017-2018.

//Πίνακας θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία 2017-2018.

• Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης  – 78 θέσεις εισαγωγής

• Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο – 96 θέσεις εισαγωγής

• Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά – 108 θέσεις εισαγωγής

• Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων – 78 θέσεις εισαγωγής

• Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων – 88 θέσεις εισαγωγής

• Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής – 3 θέσεις εισαγωγής

• Πρότυο ΓΕΛ Αναβρύτων – 27 θέσεις εισαγωγής

 

Συνολικός Πίνακας Θέσεων

 

2017-09-15T16:11:48+00:00 11 Ιουνίου 2017|