Εισαγωγή και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά & στα Πρότυπα.

//Εισαγωγή και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά & στα Πρότυπα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων)

– Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης.

– Η εισαγωγή όλων των μαθητών /τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017.

– Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το ΦΕΚ εδώ…

2017-09-15T16:12:38+00:00 2 Μαΐου 2017|