Πρόγραμμα Σπουδών

/Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών 2018-09-07T17:02:28+00:00

Γυμνάσιο

Α’ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Μαθηματικά 3
Αρχαία 1
Έκθεση 1,5

Β’ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Χημεία 1
Αρχαία 1
Έκθεση 1,5

Γ’ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Χημεία 1
Αρχαία 1
Έκθεση 1,5

Α’ & Β’ Λυκείου

Α’ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
 Άλγεβρα  2
 Γεωμετρία  1
 Φυσική  2
 Χημεία  1,5
 Αρχαία  2
 Έκθεση  1

Β’ Λυκείου

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Άλγεβρα  2
 Γεωμετρία  1
 Φυσική  2
 Έκθεση  2

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Μαθηματικά  2
 Φυσική 2

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Αρχαία (Γνωστό)  2
 Αρχαία (Άγνωστο) 2

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Αρχαία Γ.Π.  1
 Χημεία Γ.Π.  1
 Βιολογία Γ.Π.  1
Βασικές Αρχές
Κοινωνικών Επιστημών
 1
Λατινικά (Γ’ Λυκείου)  1

Γ’ Λυκείου

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Νεοελλ. γλώσσα  2
 Φυσική 4
 Χημεία 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Μαθηματικά Ο.Π.*  4
 Βιολογία Ο.Π.** 2
* για πρόσβαση στο 2º Ε.Π.στις Θετικές & Τεχ/κές Επιστήμες
**
για πρόσβαση στο 3º Ε.Π. στις Επιστήμες Υγείας & Ζωής

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Νεοελλ. γλώσσα  2
 Αρχαία 5
 Ιστορία 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Λατινικά Ο.Π.* 3
Βιολογία Γ.Π.** 1
* για πρόσβαση στο 1º Ε.Π. στις Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
**
για πρόσβαση στο 3º Ε.Π. στις Επιστήμες Υγείας & Ζωής

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Νεοελλ. γλώσσα 2
Μαθηματικά 4
Α.Ε.Π.Π. 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.
Α.Ο.Θ. Ο.Π.* 2
Βιολογία Γ.Π.** 1
* για πρόσβαση στο 4º Ε.Π. στις Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική
**
για πρόσβαση στο 3º Ε.Π. στις Επιστήμες Υγείας & Ζωής