Παροχές

/Παροχές
Παροχές 2017-08-16T16:15:23+00:00

  • Σημειώσεις με θεωρία, ασκήσεις, παρατηρήσεις, μεθοδολογία από τους καθηγητές σε όλα τα μαθήματα.

  • Επιπλέον ώρες για την ενίσχυση των αδύνατων μαθητών χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

  • Καταγραφή προόδου σε φακέλους για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Διαγωνίσματα και εργασίες των μαθητών, με σχόλια και παρατηρήσεις των καθηγητών, ώστε ο γονιός να μπορεί να ενημερώνεται οποιαδήποτε στιγμή θελήσει για την πρόοδο και τη γενικότερη εικόνα του μαθητή.

  • Ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  • Η παρουσία των μαθητών σε όλες τις ώρες διδασκαλίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή οι γονείς ενημερώνονται τηλεφωνικά από την γραμματεία την ίδια μέρα.

  • Αυστηρά ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα.

  • Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου γίνεται στο χώρο του φροντιστηρίου με ατομικά ραντεβού για κάθε μαθητή.

  • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και προσωπικότητας.

  • Εκπτώσεις για όλους τους μαθητές που παρακολουθούν συνδυαστικά τις δραστηριότητές μας στο κέντρο ξένων γλωσσών «The Scholars group – Konstantos» και στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης «Κωνστάντος».