Θέματα και απαντήσεις εξετάσεων για τα πρότυπα σχολεία

/Θέματα και απαντήσεις εξετάσεων για τα πρότυπα σχολεία
Θέματα και απαντήσεις εξετάσεων για τα πρότυπα σχολεία 2018-09-06T18:29:13+00:00

Δείτε τα Θέματα των Εξετάσεων στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια & Λύκεια, που παρήγαγε η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), στους παρακάτω συνδέσμους.

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ   2 0 1 8
ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθηματικά Ανοικτού τύπου Μαθηματικά Κλειστού τύπου Νεοελ. Γλώσσα Ανοικτού τύπου Νεοελ. Γλώσσα Κλειστού τύπου
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθηματικά Νεοελ. Γλώσσα Κλειστού τύπου Νεοελ. Γλώσσα Κλειστού τύπου
Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ   2 0 1 7
ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθηματικά 1 Μαθηματικά 2 Νεοελ. Γλώσσα 1 Νεοελ. Γλώσσα 2
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθηματικά 1 Μαθηματικά 2 Νεοελ. Γλώσσα
Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ   2 0 1 6 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθηματικά Κείμενα Νεοελληνικής Γλώσσας Θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθηματικά Γλώσσα
Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ   2 0 1 5 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθηματικά Κείμενα Νεοελληνικής Γλώσσας Θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθηματικά Γλώσσα
Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ   2 0 1 4
ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατανόηση κειμένων Ελλ. γλώσσας Μαθηματικά Φυσικά
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατανόηση κειμένων Ελλ. γλώσσας Μαθηματικά Φυσικά
ΘΕΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατανόηση κειμένων Ελλ. γλώσσας Μαθηματικά
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατανόηση κειμένων Ελλ. γλώσσας Μαθηματικά
Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ   2 0 1 3
ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Κατανόηση κειμένων Ελλ. γλώσσας 1
Κατανόηση κειμένων Ελλ. γλώσσας 2
Μαθηματικά 1
Μαθηματικά 2
Φυσικά 1
Φυσικά 2
ΘΕΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Κατανόηση κειμένων Ελλ. γλώσσας 1
Κατανόηση κειμένων Ελλ. γλώσσας 2
Μαθηματικά 1
Μαθηματικά 2