Ελευθερίου Βενιζέλου 104, Καλλιθέα • Τηλ.: 210 9590 786 • Fax: 210 9581 402

e-mail: info@konstantos.edu.gr